Friday, January 11, 2013

KODUS (DANS LA MAISON. FRANCOIS OZON, 2012)Francois Ozoni „Kodus“ pole perefilm, ega ka mitte peredraama, ehkki viimane määratlus viib filmi sisule pisut lähemale. „Kodus“ märgib ruumi, kus mängitakse lahti üpris tavapärane narratiivne konflikt – subjekt soovib jõuda enda poolt seatud eesmärgini, mida võib nimetada ka objektiks ja tema teel on takistused, mida tal tuleb ületada, millega võidelda. Siinkohal tuleb märkida, et see on vaid üks väike raamistik suhteliselt keerukas narratiivses raamis, millega Ozon mängib, samas kehtib see ülal toodud üldistus ka kogu filmile.

Kodus“ räägib loo ühest noorest andekast gümnaasiumiõpilasest Claude Garciast (Ernst Umhauer), kes hakkab oma emakeele- ja kirjanduse õpetajale kirjutama üha jätkuvat lugu oma sõbrast ja ta perekonnast. Sõpra matemaatikas järele aitava noore mehe kirjutised on intrigeerivad, detailirohked ja põnevad, erinedes kardinaalselt oma klassikaaslaste töödest. Samas lähevad need kirjatööd üha intiimsemaks ja õpetajal Germainel (Fabrice Luchini) tuleb teha raske valik – kas jätta kirjaniku anne arendamata või toetada ja juhendada teismeliseeast välja kasvavat noort meest, minnes sealjuures vastuollu ka oma ametieetikaga. Germaine otsustabki viimase kasuks, nähes noorukis ühelt poolt muidugi kirjanikuannet, jättes aga teadvustama selle, et nooruk kehastab ka talle endale kättesaamatuks jäänud eesmärki – võimalikku läbilööki kirjandusmaailmas. Veelgi teadvusetagusemaks aga seda tugevamaks tegutsemismotiiviks on professoril ta enda lastetus ja kustuv seksuaalsus, ehk siis - Claude võib Germainele olla ta allasurutud ihades nii poeg kui ka armuke. - Nii näeb välja süžee professori karakterist lähtudes. Samamoodi võib filmi tegevustiku lahti kirjutada Claude'ist või ka tema ihaldusobjektist – sõbra emast Estherist (Emmanuelle Seigner) lähtuvalt. Kõige salapärasem, ettearvamatum ja ohtlikum ongi filmi peategelane Claude. Ta on sümboolne Iha kehastus, kes püüab kätte saada oma objekti ja kui on selle saavutanud, otsib uue, arvestamata sellega, mida taoline tegevusviis tähendab juba väljakujunenud suhete struktuurile nagu seda on näiteks ühiskonna väikene mudel perekond. Claude on trikster, kellele ei tähenda midagi tavalised ühiselu reeglid ning kes vihkab aga samas ka ihaldab neid reegleid kinnitavat käitumist ja elumudelit. Oma invaliidist isaga elav Claude on ilma jäetud perekonnast ja ema soojusest, sinna lisandub murranguiga ja tärkav seksuaalsus. Ta tahab samasugust kodu nagu see on ta sõbral Raphal (Bastien Ughetto), lõpuks tahab ta samasugust naist, nagu see on Rapha isal. Selles suunamuutuses pole aga mitte sugugi väike roll tema õpetajal, professor Germaine'il.Ozon hoiab vaatajat põnevil, olles teema arendusega vaatajast alati paar sammu ees. Ta mängib mitte ainult tõelisuse ja väljamõeldise raamide vaid ka filmi enda meediumiga, paigutades oma tegelased ka pildis olukordadesse, mis on kirjanduslikust kujutelmast alles saamas tegelikkuseks.
Kui veidi kriitilisemalt suhtuda, siis jätab Ozon põhjendamatult välja arendamata mõned liinid, millele ta viitab – nagu Claude'i invaliidist isa ja Rapha ema Estheri seljahaiguse. Need lülituvad loosse vaid korraks aga kuhugi ei vii, samas oleks saanud neid dramaturgiliselt mõjuvalt ära kasutada.

Ozonile on see tema filmograafias 14es täispikk mängufilm. Ihaga tegelemine on olnud Ozonile läbiv teema kõigis filmides. „Kodus“ meenutab oma dramaturgiliselt ülesehituselt ehk veidi ta 13 aasta tagust filmi „Veetilgad tulistel kividel“ (Gouttes d'eau sur pierres brulantes), mis põhines Ozoni lemmiku Rainer Werner Fassbinderi näidendil. Ka „Kodus“ aluseks on näidend, seekord suhteliselt vähe tuntud Hispaania näitekirjanikult Juan Mayorgalt.
Nauditav on aga see, kuidas Ozon loob täiendavaid tähendus- ja tõlgendusvälju filmisiseste tsitaatide ning viidete kaudu. Filmist vilksatab läbi ridamisi kirjandusteoseid – alates La Fontaine'i valmidest ja lõpetades Louis-Ferdinand Céline'i romaaniga „Tee öö lõppu“. Ja enamgi veel - kui filmi dramaatiline ülesehitus ja tegelaskujud meenutavad Fassbinderi ja Pasolini karaktereid, siis Filmi lõpustseen toob meelde Alfred Hitchcocki aegumatu „Tagaakna“ (Rear Window. 1954).
Seega tekitab ihast rääkiv „Kodus“ omaette iha – iha raamatute ja filmide ning miks mitte ka teatri järele, mis suudavad küsimärgi alla panna konventsionaalseid väärtusi ja suhteid, võimaldades seeläbi teatud enesepuhastust. (Delta 11.01)

No comments: